Suara Kebenaran 74: Masalah Kekekalan (Eternity Issues)

Sudahkah kita berurusan dengan Tuhan untuk masalah kekekalan, bukan masalah fana di dunia ini? Pdt. Dr. Erastus Sabdono menjelaskan apa saja yang termasuk masalah kekekalan.